Kriminologian Päivät Tampereella 31.10.–1.11.2024

Kotimaisen kriminologian päätapahtuma kokoaa kriminologian tutkijoita, eri palvelujärjestelmien edustajia ja kolmannen sektorin toimijoita Tampereelle 31.10.–1.11.2024

Järjestyksessään kolmannet Kriminologian päivät järjestetään Tampereen yliopistossa 31.10 – 1.11.2024. Suomen Kriminologisen Yhdistyksen Kriminologian päivät ovat kriminologisen tutkimuksen kotimainen päätapahtuma, joka järjestetään kahden vuoden välein.

Tällä kertaa teemana on Tieto, toiminta ja yhteistyö: kohti kestävää kriminaalipolitiikkaa. Teema korostaa yhteiskunnan ja yksilön hyvinvoinnin näkökulmaa, toimivaa sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää sekä yhteistyötä ja vuoropuhelua tutkimuksen, palvelujärjestelmän ja kolmannen sektorin välillä. Teema tulee näkymään järjestetyissä yleisluennoissa, mutta sen rinnalla Kriminologian päivillä keskustellaan laajasti kaikista kriminologiseen tutkimukseen liittyvistä aiheista. Suomen Kriminologinen yhdistys julkistaa päivillä järjestyksessään toisen Veli Verkko –palkinnon vastaanottajan. Yhteisen ohjelman lisäksi Kriminologian päivillä kokoontuu perinteisesti työryhmiä, joihin kaikki kriminologisen tutkimuskentän aiheet ovat myös tervetulleita. Ohjelma tarkentuu vuoden 2024 alussa, mutta kalenterimerkintä kannattaa jo tehdä!

Kriminologian päivien pääjärjestäjät ovat Suomen Kriminologinen Yhdistys ry sekä Tampereen yliopiston Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, jonka painopistealueita teema heijastaa. Päivät toteutetaan yhteistoiminnassa Oikeusministeriön, Poliisiammattikorkeakoulun ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

Lisätietoja tapahtumasta sekä ohjelmasta päivitetään osoitteeseen: www.kriminologianpaivat.fi

Jos sinulla on kysyttävää Kriminologian päivistä, voit olla yhteydessä suunnitteluryhmään sähköpostilla kriminologia2024@tuni.fi