Yhdistys

Suomen Kriminologinen Yhdistys ry perustettiin toukokuussa 2019 kriminologian kotimaiseksi tieteenalayhdistykseksi.

Yhdistyksen tavoitteena on:
a) Edistää kriminologista tutkimusta ja opetusta sekä kriminologian asemaa yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja muissa oppilaitoksissa.
b) Edistää kriminologisen arviointi- ja perustutkimuksen käyttöä yhteiskunnassa, kattaen julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin.
c) Edistää kriminologian historian tutkimusta.
e) Edistää monitieteisyyttä ja tieteiden välistä yhteistyötä kriminologiassa.
d) Tukea suomalaisen kriminologian kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta.
e) Tarjota foorumi kriminologian tutkimuseettiselle keskustelulle ja kehittämiselle.

Yhdistyksen toiminta perustuu näkemykseen, että kriminologia on itsenäinen tieteenala.

Hallitus

 • Puheenjohtaja Mikko Aaltonen, kriminologian professori, Itä-Suomen yliopisto
 • Noora Ellonen, yliopistonlehtori, Tampereen yliopisto
  (varajäsen Matti Näsi, Helsingin yliopisto)
 • Kimmo Haapakangas, yliaktuaari, Tilastokeskus
  (varajäsen Elsa Saarikkomäki, Turun yliopisto)
 • Olli Kaarakka, yliopettaja, Rikosseuraamusalan koulutuskeskus
  (varajäsen Jyri Paasonen, Vaasan yliopisto)
 • Karoliina Suonpää, tutkijatohtori, Helsingin yliopisto
  (varajäsen Maiju Tanskanen, Helsingin yliopisto)
 • Miikka Vuorela, yliopistonlehtori, Itä-Suomen yliopisto
  (varajäsen Sakari Melander, Helsingin yliopisto)
 • Opiskelijajäsen Ilona Nissinen, Helsingin yliopisto
  (varajäsen Janne Vepsäläinen, Helsingin yliopisto)

Yhdistyksen kunniajäsenet


Matti Laine
Professori h.c. Matti Laine on antanut merkittävän panoksen suomalaisen kriminologian opetuksen kehittämiseen mm. korkeatasoisen oppikirjatuotannon kautta. Hän on myös ansioitunut kansainvälisen kriminologian tulosten välittämisessä kotimaiselle yleisölle, edistäen johdonmukaisesti laaja-alaista, monitieteistä kriminologiakäsitystä.


Tapio Lappi-Seppälä
Professori emeritus Tapio Lappi-Seppälä on kansainvälisesti arvostetuimpia kriminaalipolitiikan tutkijoita. Hän on vastaanottanut työstään European Society of Criminologyn elämäntyöpalkinnon sekä American Society of Criminologyn Sellin-Glueck-palkinnon.