Tietoa yhdistyksestä

Suomen Kriminologinen Yhdistys ry perustettiin toukokuussa 2019 kriminologian kotimaiseksi tieteenalayhdistykseksi.

Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tavoitteena on:

a) Edistää kriminologista tutkimusta ja opetusta sekä kriminologian asemaa yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja muissa oppilaitoksissa.

b) Edistää kriminologisen arviointi- ja perustutkimuksen käyttöä yhteiskunnassa, kattaen julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin.

c) Edistää kriminologian historian tutkimusta.

e) Edistää monitieteisyyttä ja tieteiden välistä yhteistyötä kriminologiassa.

d) Tukea suomalaisen kriminologian kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta.

e) Tarjota foorumi kriminologian tutkimuseettiselle keskustelulle ja kehittämiselle.

Yhdistyksen toiminta perustuu näkemykseen, että kriminologia on itsenäinen tieteenala.

Hallitus

Janne Kivivuori, kriminologian professori, Helsingin yliopisto (pj.)

Hannu Kiehelä, johtaja, Rikosseuraamusalan koulutuskeskus (vpj.)

Inka Järvikangas, VTK

Matti Laine, YTM

Nina Nurminen, yliopettaja, Rikosseuraamusalan koulutuskeskus

Matti Näsi, kriminologian yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto

Varajäsenet

Mikko Aaltonen, johtava erityisasiantuntija, oikeusministeriö

Sakari Melander, rikosoikeuden professori, Helsingin yliopisto

Jukka Savolainen, Professor of Criminal Justice, Wayne State University, Detroit

Karoliina Suonpää, tohtorikoulutettava, Helsingin yliopisto

Yhdistyksen kunniajäsenet

YTM, professori h.c. Matti Laine

Professori h.c. Matti Laine on antanut merkittävän panoksen suomalaisen kriminologian opetuksen kehittämiseen mm. korkeatasoisen oppikirjatuotannon kautta. Hän on myös ansioitunut kansainvälisen kriminologian tulosten välittämisessä kotimaiselle yleisölle, edistäen johdonmukaisesti laaja-alaista, monitieteistä kriminologiakäsitystä.

Tapio Lappi-Seppälä, kriminologian ja rikosoikeuden professori, Helsingin yliopisto

Prof. Lappi-Seppälä on kansainvälisesti arvostetuimpia kriminaalipolitiikan tutkijoita; hän on myös toiminut keskeisissä luottamustehtävissä Euroopan kriminologiyhdistyksessä