Suomen Kriminologisen yhdistyksen asiantuntijaluettelo

Asiantuntijaluettelon tarkoituksena on tuoda esille Suomen Kriminologisen yhdistyksen jäsenten asiantuntijuutta erilaisissa kriminologisissa ja kriminaalipoliittisissa yhteiskunnallisissa kysymyksissä.

Tavoitteena on, että esimerkiksi median edustajat voivat asiantuntijaluetteloa käyttämällä hyödyntää yhä laaja-alaisemmin kriminologisen tutkimuskentän asiantuntijaosaamista.

Voit käyttää lomakkeen hakutoimintoa etsiäksesi tarvitsemaasi asiantuntijaa.

NimiOppiarvoTehtäväTyönantajaAsiantuntemusalatKuvausSähköpostiosoiteHaastattelukielet
Elonheimo, HenrikOTT, dosenttikehittämispäällikköTHLKriminaalipolitiikka – Sovittelu – Restoratiivinen oikeusTutkin ja kehitän rikosten sovittelua Suomessa.henelo(at)utu.fisuomi, englanti
Fagerlund, MonicaVTTyliopisto-opettajaTampereen yliopistoUhritutkimus – Kriminaalipolitiikka – Lähisuhdeväkivalta – Rikosprosessi – Poliisityön tutkimusVäitöskirjassani tutkin lähisuhdeväkivallan rikosluonteen rajanvetoa poliisin puuttumisen näkökulmasta. Lisäksi olen tutkinut lasten väkivaltakokemuksia sekä rikosprosessia ja sen kestoa lapsiin kohdistuvissa seksuaalirikoksissa.monica.fagerlund(at)tuni.fisuomi, englanti
Haapakangas, KimmoVTMyliaktuaariTilastokeskusRikos- ja rangaistustilastot – Kansainvälinen vertailuRikos- ja pakkokeinotilastot sekä kansainvälinen rikosluokitus (ICCS)kimmo.haapakangas(at)stat.fisuomi, englanti
Hiltunen, JuhaSairaanhoitaja YAMKprojektityöntekijäRikosseuraamuslaitosHenkirikollisuus ja muu väkivaltarikollisuus – Nuorisorikollisuus – Vankeinhoito – Rikosten seuraamukset – Rikollisuuden ennaltaehkäisyNuorten ja alaikäisten vankeusolot.juhahiltunen.jh(at)gmail.comsuomi, englanti
Jauhiainen, AinoVTMväitöskirjatutkijaHelsingin yliopistoKriminaalipolitiikka – Sovittelu – Restoratiivinen oikeusTutkin väitöskirjassani rikossovittelun merkitystä rikosoikeusjärjestelmässä. Olen erikoistunut rikossovitteluun ja restoratiiviseen oikeuteen.aino.jauhiainen(at)helsinki.fisuomi, ruotsi, englanti
Kinnunen, AarneVTTkehittämisneuvosOikeusministeriöRikollisuuden selittäminen – Henkirikollisuus ja muu väkivaltarikollisuus – Nuorisorikollisuus – Uhritutkimus – Kriminaalipolitiikka – Rikoksentorjunta – Rikollisuuden ennaltaehkäisy – Sovittelu – Restoratiivinen oikeus – HuumausainepolitiikkaSuomalainen kriminaalipolitiikka ja rikollisuuden ehkäisy osana sitä.aarne.kinnunen(at)gov.fisuomi, ruotsi, englanti
Koskela, TarjaOTT, dosenttiyliopistonlehtoriItä-Suomen yliopistoKriminaalipolitiikka – Rikosoikeus – Rikosten seuraamukset – Muu rikollisuus: Eläimiin kohdistuneet rikokset, ympäristörikokset ja elintarvikepetokset – Naisiin ja lapsiin kohdistunut väkivalta – Alaikäiset rikoksentekijätTeen kriminaalipoliittisesti orientoitunutta rikosoikeudellista tutkimusta. Tutkimukseni kohdistuu eri tyyppisiin rikollisiin ilmiöihin (rikoksen kohteena esimerkiksi eläimet, ympäristö, elintarvikkeet, naiset, lapset) ja niistä määrättäviin seuraamuksiin.tarja.s.koskela(at)uef.fisuomi, englanti
Lahti, RaimoOTT, VTMrikosoikeuden professori emeritusHelsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekuntaKriminaalipolitiikka – Rikosoikeus – Kansainvälinen vertailuKriminaalipolitiikka: soveltava kriminologia (joskin tieteellinen kriminaalipolitiikka hyödyntää oppiaineiden rajat ylittäen eri tieteenaloja).raimo.lahti(at)helsinki.fisuomi
Latvala, AnttiFT, dosenttikriminologian apulaisprofessoriHelsingin yliopistoRikollisuuden selittäminen – Rikosten seuraamukset – Yksilötason tekijöiden merkitys rikoskäyttäytymisessä – Rikollisuuden periytyminen – Mielenterveys ja rikollisuusTutkin rikoskäyttäytymisen ja muun antisosiaalisen käyttäytymisen yksilötason taustatekijöitä kuten psykologisia piirteitä, mielenterveyden häiriöitä ja päihdeongelmia tavoitteenani ymmärtää paremmin näiden ilmiöiden välisiä syy-seuraussuhteita. Tutkin myös rikollisuuden ylisukupolvisuutta ja mahdollisia vaikutuksia mm. lasten kehitykseen sekä rikoskäyttäytymisen seurauksia yksilölle itselleen.antti.latvala(at)helsinki.fisuomi, englanti
Laurila, TuomasYTMerityisasiantuntija
RikosseuraamuslaitosRikosten seuraamukset – Yhdyskuntaseuraamukset – Rikos- ja rangaistustilastotTuotan yhdyskuntaseuraamuksiin liittyvää tilastotietoa Rikosseuraamuslaitoksessa.tuomas.laurila(at)om.fisuomi, englanti
Lind, KalleYTTerikoistutkijaTerveyden ja hyvinvoinnin laitosRikollisuuden selittäminen – Rikollisuuden ennaltaehkäisy – Rahapeliongelmiin liittyvä rikollisuusTutkin rahapeliongelmiin liittyvää rikollisuutta ja rahapeliongelmia rikosseuraamusasiakkailla.kalle.lind(at)thl.fisuomi, englanti
Lipasti, LauraFMyliaktuaariTilastokeskusRikos- ja rangaistustilastot – Rikosten seuraamuksetTuotan tilastoa rikosasioissa annetuista syytteistä, tuomioista ja rangaistuksista Tilastokeskuksessa.laura.lipasti(at)stat.fisuomi, englanti
Litmanen, HeiniYTMväitöskirjatutkijaIllinoisin yliopistoUhritutkimus – Kansainvälinen vertailu – Muu rikollisuusPoliisin virkarikokset ja vallan väärinkäyttö myös laajemmin.Hlitma2(at)uic.edusuomi, englanti
Pietikäinen, PetteriFTprofessoriOulun yliopistoHistoriallinen kriminologia – Kriminologian historiaOlen historioitsija joka tällä hetkellä tutkii yhdysvaltalaisen sosiaalitieteen (ml. kriminologia) historiaa yleisesti ja siirtolaisiin ja afroamerikkalaisiin kohdistunutta tutkimusta erityisesti ajanjaksolla 1900-1950.petteri.pietikainen(at)oulu.fisuomi, englanti
Piipponen, MarkoFMväitöskirjatutkijaItä-Suomen yliopistoHistoriallinen kriminologiaTutkin suomalaisen rikostutkimuksen historiallista kehitystä Rikostutkimuskeskuksen kautta. Olen myös tutkinut suomalaisen uusnatsi Pekka Siitoimen poliittista ja laitonta toimintaa.markopii(at)uef.fisuomi
Rautiainen, PauliHTT, dosenttisosiaalioikeuden yliopistonlehtoriItä-Suomen yliopistoMuu rikollisuus: Sosiaaliturvan väärinkäyttöSosiaalietuuksien ja sosiaalipalveluiden väärinkäytön syyt, määrä, seuraukset ja torjunta.pauli.rautiainen(at)uef.fisuomi, englanti
Reinikainen, MarjoYTM sekä soveltavan kriminologian, penologian ja johtamisen maisterierityisasiantuntijaRikosseuraamuslaitosNuorisorikollisuus – Rikosten seuraamukset – Vankeinhoito – YhdyskuntaseuraamuksetDesistanssi, alaikäiset ja nuoret rikoksentekijät, uusimisriskiin vaikuttaminenmarjo.reinikainen(at)om.fisuomi, englanti
Rikander, HenriOTT, dosenttiturvallisuuspäällikköTampereen kaupunkiRikoksentorjunta – Rikosoikeus – Rikollisuuden selittäminen – Rikollisuuden ennaltaehkäisy – Henkirikollisuus ja muu väkivaltarikollisuus – Poliisioikeudelliset kysymykset, erityisesti toimivalta ja voimankäyttöPoliisioikeuteen kuuluvat oikeusnormit, jotka sääntelevät poliisiorganisaatiota ja sen toimintaa yleisen järjestyksen ja kansalaisten turvallisuuden ylläpitämiseksi. Mielenkiintoni kohdistuu yhteiskunnan turvallisuuteen sekä objektiivisena että subjektiivisena kokemuksena. Erityinen mielenkiinnon kohde on virallistahoihin kohdistunut väkivalta ja epäasiallinen vaikuttaminen sekä kontrollityöntekijöiden voimankäyttö.henri.rikander(at)tampere.fisuomi
Saarholm, JuliaSosionomi YAMKtutkimuskoordinaattori, sovittelija, kouluttajaAseman Lapset ryRikollisuuden selittäminen – Nuorisorikollisuus – Rikollisuuden ennaltaehkäisy – Rikosoikeus – TurvallisuusNuorisorikollisuus, konfliktinratkaisu ja sovittelu sekä monialainen verkostotyöjuliasaarholm92(at)gmail.comsuomi, englanti
Saarikkomäki, ElsaVTTyliopistonlehtoriTurun yliopistoNuorisorikollisuus – Uhritutkimus – Rikollisuuden ennaltaehkäisy – Kansainvälinen vertailu – Kontrollintutkimus – Poliisitutkimus – Yksityinen turvallisuusala – Luottamus rikoskontrollijärjestelmäänOlen erikoistunut kriminologiseen kontrollintutkimukseen sekä nuorisoon ja rikosuhreihin liitttyviin kysymyksiin. Tutkin esimerkiksi etnistä profilointia, yksityistä turvallisuusalaa ja luottamusta rikoskontrollijärjestelmään.elsa.saarikkomaki(at)utu.fisuomi, englanti
Salo, IraM.A. (FM)väitöskirjatutkijaTurun yliopistoSeksuaalirikollisuus – Feministinen kriminologia – Kriittinen kriminologia – Naisiin kohdistuva rikollisuus ja kontrolliOlen opinnoissani Englannissa erikoistunut seksuaalirikollisuuden teemoihin, erityisesti seksityön tekijöiden kokemaan vähivaltaan, jonka lisäksi olen perehtynyt zemiologiaan, vankeuspolitiikkaan, huumepolitiikkaan sekä valta-asetelmien kriminologiseen tarkasteluun.ira.salo(at)utu.fi
suomi, englanti
Salovaara, UllaYTT, YTM, FMyliopistotutkijaJyväskylän yliopistoUhritutkimus – Naiserityisyys rikosseuraamusalalla – Rikosten seuraamuksetTutkimuskohteenani ovat rikostaustaiset naiset ja heidän kokemuksensa ennen vankeutta, vankeudessa ja vankeuden jälkeen. Tarkastelen sosiaalityön näkökulmasta sitä, kuinka naiset kohdataan rikosseuraamuksissa, hyvinvointipalvelujärjestelmässä sekä väkivallan näkijöinä, kokijoina ja tekijöinä, ja miten heidän mahdollisuuksiaan saada oikealaatuisia ja -aikaisia palveluita olisi mahdollista kehittää.ulla.k.salovaara(at)jyu.fisuomi
Suonpää, KaroliinaVTTtutkijatohtoriHelsingin yliopistoRikollisuuden selittäminen – Henkirikollisuus ja muu väkivaltarikollisuus – Nuorisorikollisuus – Rikosten seuraamuksetTutkin henkirikollisuutta ja muuta vakavaa väkivaltaa (ml. parisuhdeväkivaltaa), vankien uusintarikollisuutta sekä rikoskäyttäytymisen taustatekijöitä.karoliina.suonpaa(at)helsinki.fisuomi, englanti
Sutela, MikaOTTtietoanalyytikkoHelsingin poliisilaitosRikos- ja rangaistustilastot – Rikosten seuraamukset – Rikosoikeus – Kriminaalipolitiikka – Muu rikollisuusLiikennerikollisuuteen ja tuomioistuinten rangaistuksen määräämiseen liittyvä tilastollinen tutkimus.mika.sutela(at)gmail.comsuomi, ruotsi, englanti
Taponen, JariVTMylikomisarioHelsingin poliisilaitosRikollisuuden ennaltaehkäisy – Rikoksentorjunta – Nuorisorikollisuus – Henkirikollisuus ja muu väkivaltarikollisuus – Muu rikollisuusPoliisin toimenpiteiden vaikutukset rikollisuuteen ja turvallisuuteenjari.taponen(at)poliisi.fisuomi, englanti
Törölä, MiisaYTTtutkijatohtoriItä-Suomen yliopistoVankeinhoito – Rikosten seuraamuksetTutkin väitöskirjatutkimuksessani (2019) syyntakeettomiksi arvioitujen rikoksentekijöiden sosiaalista taustaa, laitoshoitouria ja yhteiskunnallista asemaa. Tutkimusintressini sijoittuvat yhteiskuntatieteellisen mielenterveyden ja kriminologisen tutkimuksen rajapinnoille.miisa.torola(at)uef.fisuomi, englanti
Valtonen, ElliELLväitöskirjatutkijaHelsingin yliopistoEläinsuojelurikoksetValmistelen väitöskirjaa, jonka aiheena ovat seura- ja harrastuseläimiin kohdistuva eläinsuojeluvalvonta ja eläinsuojelurikokset. Tutkimukseni tuottaa tuloksia eläinsuojelurikosten ja niiden tekjöiden piirteistä sekä valvontajärjestelmän kipukohdista.elli-marja.valtonen(at)helsinki.fisuomi, englanti
Vuorela, MiikkaOTTkriminologian ja yleisen oikeustieteen yliopistonlehtoriItä-Suomen yliopistoKriminaalipolitiikka – Historiallinen kriminologia – Rikos- ja rangaistustilastot – Kansainvälinen vertailuTutkin Pohjoismaiden rikollisuuden, rangaistuskäytännön ja vankiluvun kehitystä 1800-luvun alusta nykypäivään.miikka.vuorela(at)uef.fisuomi, englanti
White, VernonPhD, dosentti, masters in conflict studiesdoctorSecapp Oy; Adjunct Professor at Charles Sturt and Royal Roads UniversityRikollisuuden selittäminen – Kriminaalipolitiikka – Rikoksentorjunta – Rikosoikeus – Kansainvälinen vertailu – Mielenterveys ja rikollisuus – Päihteet ja rikollisuusAddictions and criminal justice, restorative justice.vernwhite(at)vernwhite.comenglanti, ranska
Åberg, EricaVTTyliopisto-opettajaTurun yliopistoMediakriminologia – Nuorisorikollisuus – Kansainvälinen vertailuMinua kiinnostaa kulttuurinen kriminologia ja erityisesti se miten ns. ‘gangsta rap’ nähdään mediassa, miten median luomat uhkakuvat nuorisokulttuureista myös realisoituvat kaupunkitilassa, ja miten tätä uhkaa kaupallistetaan kulttuurituotteissa. Olen tutkinut suomalaista ja ruotsalaista rap musiikkia, jossa rikollisuus nousee yhtenä teemana esiin, mutta myös muut teemat kuten suru, ystävyys, rakkaus ja kuuluminen.ermaab(at)utu.fisuomi, englanti