Kriminologia-lehti

Suomen Kriminologinen Yhdistys perusti vuonna 2020 Kriminologia-lehden, joka on vertaisarvioitu kotimaiskielinen kriminologian alan tieteellinen aikakauslehti. Kriminologia on kriminologisen tutkimuksen ja keskustelun foorumi. Lehti julkaisee vertaisarvioituja tutkimusartikkeleita, jotka voivat olla empiirisiä, teoreettisia tai metodologisia. Lehti julkaisee myös systemaattisia katsauksia. Lehden ensimmäinen julkaisu ilmestyi toukokuussa 2021.

Kriminologia toivottaa tervetulleeksi laajasti rikollisuuteen ja siihen kohdistuviin reaktioihin kohdistuvaa tutkimusta ja hahmottaa kriminologian sekä itsenäisenä tieteenalana että tieteidenvälisenä traditiona. Teemat kattavat koko kriminologian kentän rikollisuudesta epävirallisiin reaktioihin ja kriminaalipolitiikkaan sekä rikosseuraamuksiin. Myös kriminologian sekä rikollisuuden ja kriminaalipolitiikan historia kuuluvat lehden alaan.

Vertaisarvioitujen artikkelien lisäksi Kriminologia julkaisee kirja-arvosteluja sekä tutkimukseen nojaavia puheenvuoroja rikollisuudesta, sen kontrollista sekä kriminologian kehityksestä ja asemasta. Lehti julkaisee suomen- ja ruotsinkielisisiä kirjoituksia. Toimitus voi erityisistä syistä sallia kutsumenettelyn kautta julkaisemisen myös englannin kielellä.

Lehden sivut sekä julkaisut löytyvät osoitteesta kriminologia.journal.fi.

Päätoimittaja
Markus Kaakinen, Helsingin yliopisto (markus.kaakinen (at) helsinki.fi)

Lehden toimitus
Noora Ellonen, Tampereen yliopisto
Olli Kaarakka, Rikosseuraamusalan koulutuskeskus
Aki Koivula, Turun yliopisto
Karoliina Suonpää, Helsingin yliopisto
Mika Sutela, Helsingin yliopisto
Miisa Törölä, Itä-Suomen yliopisto
Miikka Vuorela, Itä-Suomen yliopisto

Toimitussihteeri
Anna Raeste, Helsingin yliopisto (anna.raeste (at) helsinki.fi)

Toimitusneuvosto
Puheenjohtaja:
Janne Kivivuori, Helsingin yliopisto

Jäsenet:
Mikko Aaltonen
Eeva Aronen
Henrik Elonheimo
Timo Harrikari
Heikki Hiilamo
Kristiina Huttunen
Riittakerttu Kaltiala
Petri Karonen
Aarne Kinnunen
Julia Korkman
Päivi Korpisaari
Taina Laajasalo
Antti Latvala
Tomi Lintonen
Nina Lindberg
Henrik Linderborg
Leena Malkki
Sakari Melander
Atte Oksanen
Natalia Ollus
Petteri Pietikäinen
Minna Piispa
Mika Rautanen
Pekka Räsänen
Jukka Savolainen