Kriminologia-lehti

Suomen Kriminologinen Yhdistys perusti vuonna 2020 Kriminologia-lehden, joka on vertaisarvioitu kotimaiskielinen kriminologian alan tieteellinen aikakauslehti. Kriminologia on kriminologisen tutkimuksen ja keskustelun foorumi. Lehti julkaisee vertaisarvioituja tutkimusartikkeleita, jotka voivat olla empiirisiä, teoreettisia tai metodologisia. Lehti julkaisee myös systemaattisia katsauksia. Lehden ensimmäinen julkaisu ilmestyi toukokuussa 2021.

Kriminologia toivottaa tervetulleeksi laajasti rikollisuuteen ja siihen kohdistuviin reaktioihin kohdistuvaa tutkimusta ja hahmottaa kriminologian sekä itsenäisenä tieteenalana että tieteidenvälisenä traditiona. Teemat kattavat koko kriminologian kentän rikollisuudesta epävirallisiin reaktioihin ja kriminaalipolitiikkaan sekä rikosseuraamuksiin. Myös kriminologian sekä rikollisuuden ja kriminaalipolitiikan historia kuuluvat lehden alaan.

Vertaisarvioitujen artikkelien lisäksi Kriminologia julkaisee kirja-arvosteluja sekä tutkimukseen nojaavia puheenvuoroja rikollisuudesta, sen kontrollista sekä kriminologian kehityksestä ja asemasta. Lehti julkaisee suomen- ja ruotsinkielisisiä kirjoituksia. Toimitus voi erityisistä syistä sallia kutsumenettelyn kautta julkaisemisen myös englannin kielellä.

Lisätietoja lehdestä löydät lehden sivustolta.