Kriminologian päivät

Suomen Kriminologisen Yhdistyksen Kriminologian päivät ovat kriminologisen tutkimuksen kotimainen päätapahtuma.

Vuoden 2024 Kriminologian päivät järjestetään Tampereen yliopistossa 31.10.–1.11.2024 teemalla “Tieto, toiminta ja yhteistyö: Kohti kestävää kriminaalipolitiikkaa.” Lisätietoa tulevista Kriminologian päivistä löytyy osoitteesta www.kriminologianpaivat.fi.

Vuoden 2022 Kriminologian päivät järjestettiin Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksella 3.–4.11.2022 teemalla Muuttuvat reaktiot rikollisuuteen.

Vuoden 2021 Kriminologian päivät järjestettiin Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutissa 24.–25.5.2021 teemalla Kriminologian kahdet kasvot – perustutkimusta ja yhteiskunnallista vaikuttamista.

Kriminologian päivien yhteistyökumppaneita ovat järjestävien yliopistojen lisäksi olleet Oikeusministeriö, Poliisiammattikorkeakoulu, Rikoksentorjuntaneuvosto, Rikosseuraamusalan koulutuskeskus, Rikosseuraamuslaitos sekä THL.