Yleisluennot

The following plenary lectures were held as part of the Finnish criminological conference Kriminologian päivät 24.-25.5.2021. The following material is shared with the permission of the plenarists. All rights belong to Suomen Kriminologinen Yhdistys ry and the plenarists.

The future of Nordic criminal policy evaluation – Lars H. Andersen (Rockwool Foundation, Denmark)

Originally presented on 24.5.2021

The future of Nordic prison research – Thomas Ugelvik (University of Oslo, Norway)

Originally presented on 24.5.2021

The promises and pitfalls of a life-course criminology of organized crime – Arjan Blokland (Leiden University, the Netherlands)

Originally presented on 25.5.2021 as the Veli Verkko lecture of 2021.

NRK:n tutkimuskäyttö tähän asti ja tulevaisuudessa – Noora Ellonen (Tampereen yliopisto)

Alkuperäinen esitys 25.5.2021

Nuorisorikollisuuden kehitys 1995-2020 – Markus Kaakinen (Helsingin yliopisto)

Alkuperäinen esitys 25.5.2021