Suomen Kriminologinen Yhdistys ry

Suomen Kriminologinen Yhdistys perustettiin keväällä 2019, ja toiminta käynnistyy syksyn aikana. Yhdistyksen päätavoite on tukea kriminologian asemaa tutkimuksessa ja oppilaitoksissa sekä edistää sen käyttöä yhteiskunnassa. Miksi uusi yhdistys tarvitaan?

Kriminologialla on jo pitkään ollut vahvat kansainväliset yhdistykset, kuten European Society of Criminology (ESC) ja American Society of Criminology (ASC). Monet suomalaiset kriminologit toimivat aktiivisesti näissä oman alansa tieteenalayhdistyksissä. Niiden konferensseissa käyminen pitää kriminologin ajan tasalla alansa kehityksestä. Samalla syntyy innostava kokemus omaan tieteelliseen ammattikuntaan kuulumisesta.

Suomessa ei kuitenkaan ole ollut vastaavaa kriminologian tieteenalayhdistystä. Sellaisen perustaminen tuli ajankohtaiseksi, kun Helsingin yliopistossa käynnistettiin syksyllä 2017 alan maisteritason pääaineväylä, ja seuraavana vuonna kriminologia tuli tieteenalaksi myös tohtoriohjelmaan. Samaan aikaan perustettiin kriminologian opiskelijoiden ainejärjestö, Desistanssi ry. Mahdollisuudet opiskella kriminologiaa ovat viime vuosina parantuneet myös muissa yliopistoissa ja oppilaitoksissa. Kriminologia on ottamassa itselleen päätäntävallan omasta tulevasta kehityksestään, halliten omaa uusiutumistaan samoin kuin muut tieteenalat. Suotuisan kehityksen edistäminen laajasti eri oppilaitoksissa ja koko maassa edellyttää omaa yhdistystä myös Suomessa.

Uuden yhdistyksen toiminnan lähtökohta on selkeä: kriminologia on itsenäinen tieteenala, joka tutkii empiirisesti rikollisuutta ja siihen kohdistuvia reaktioita. Yhdistys tukee objektiivista, kriittistä ja riippumatonta kriminologiaa. Näemme itsenäisyyden välineenä, joka palvelee laadukkaampaa tieteidenvälistä yhteistyötä. Institutionaalinen asema itsenäisenä tieteenalana on paras keino tukea ja tehostaa kriminologian monitieteisyyttä.

Suomen Kriminologisen Yhdistyksen toiminta suuntautuu samanlaisiin uomiin kuin edellä mainittujen alan kansainvälisten yhdistysten. Päähuomio on kriminologiassa tieteenalana. Mutta tärkeänä tavoitteena on myös lisätä kriminologisen tiedon soveltamista julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla. Yhteiskuntamme tarvitsee entistä enemmän kriminologista tutkimustietoa.

Jos olet kriminologisen tiedon tuottaja, käyttäjä tai alan opiskelija, ja haluat edistää yhdistyksen tavoitteita, tutustu näihin verkkosivuihin. Jäsenyyteen liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä yhdistykseen myös sähköpostilla: yhdistys [at] kriminologia.fi.

Yhdistyksen hallitus