rikoshaittaindeksi

Rikoshaittaindeksin laskennasta suomalaisella aineistolla

Kriminologin keskeiseen ammattitaitoon kuuluu ymmärtää, että esimerkiksi poliisin tietoon tulleita rikoksia tai rikoksista tuomittuja seuraamuksia kuvaavat tilastolähteet kertovat ilmirikollisuuden määristä ja trendeistä. Piilorikollisuuden määrä vaihtelee rikoslajeittain, eikä sen kehitys aina vastaa ilmirikollisuuden vastaavaa. Rikollisuustilanteen seuraamisen kannalta on siksi tärkeää ylläpitää ja kehittää kokonaisrikollisuustutkimuksen menetelmiä. Piilorikollisuus ei ole kuitenkaan ainoa rikollisuuden mittaamista vaivaava ongelma. Vaikka meillä…